Бензотриазол 1,2,3 ч ф.0,7

CAS 95-14-7
1, 2, 3-бензотриазол, 1H-бензотриазол, 1, 2, 3-триазаинден, азимидобензол
С6Н5N3
Click to order